مقالات

آذر ۲۴, ۱۳۹۶
شغل بازاریابی

شغل بازاریابی

شغل بازاریابی: به شناخت نظام بازار و برنامه ریزی و فعالیت برای برطرف کردن نیازهای آن ((بازاریابی)) می‌گویند. شغل بازاریابی بازاریاب کیست؟ بازاریاب کسی است که […]
آذر ۲۴, ۱۳۹۶
شغل بازیگری

شغل بازیگری

شغل بازیگری: به ایفای نقش در تئاتر، سینما و تلویزیون (بازیگری) می گویند. نقش‌ها دربرگیرنده کنش‌ها و واکنش‌ها، ژست‌ها، تغییر حالت‌های چهره، تغییر رفتار، تغییر لحن […]
آذر ۲۴, ۱۳۹۶
شغل باستان شناسی

شغل باستان شناسی

شغل باستان شناسی : به روش های علمی مطالعه و کشف آثار گذشتگان شغل باستان شناسی ‌می‌گویند. باستان شناس کیست؟ «باستان شناس‌» کسی است که برای کشف […]
آذر ۲۴, ۱۳۹۶
شغل برق‌کاری

شغل برق‌کاری

شغل برق‌کاری: به انجام دادن کلیه امور مربوط به سیم کشی وبرق در ساختمان، خودرو، مراکز صنعتی و … شغل برق‌کاری می‌گویند. برق‌کار کیست؟ برق کار […]
آذر ۲۵, ۱۳۹۶
شغل برنامه‌نویسی کامپیوتر

شغل برنامه‌نویسی کامپیوتر

شغل برنامه‌نویسی کامپیوتر: به علم ایجاد (نوشتن) برنامه های کاربردی به زبان های کامپیوتری ‌«برنامه نویسی‌» گفته می‌شود. شغل برنامه‌نویسی کامپیوتر برنامه‌نویس کامپیوتر کیست؟ برنامه نویس […]
آذر ۲۵, ۱۳۹۶
شغل بهورزی

شغل بهورزی

شغل بهورزی: به شاخه ای از علوم و خدمات پزشکی که دربرگیرنده دانش پرستاری، مهارت فنی، اخلاق و عواطف انسانی و انضباط ویژه در قالب شرح […]
آذر ۲۵, ۱۳۹۶
شغل بینایی‌سنجی

شغل بینایی‌سنجی

شغل بینایی‌سنجی: به علم مراقبت های بینایی و رفع نارسایی‌های بینایی ‌«بینایی‌سنجی‌» یا اپتومتری می‌گویند. شغل بینایی‌سنجی بینایی سنج کیست؟ بینایی‌سنج کسی است که با استفاده […]
آذر ۲۵, ۱۳۹۶
شغل پژوهشگری علوم اجتماعی

شغل پژوهشگری علوم اجتماعی

شغل پژوهشگری علوم اجتماعی: به بررسی و مطالعه علمی زندگی گروهی انسان‌ها، برای پیش‌بینی و کنترل رفتار جوامع ‌«پژوهشگری علوم اجتماعی» می‌گویند. شغل پژوهشگری علوم اجتماعی […]
آذر ۲۵, ۱۳۹۶
شغل پویانمایی

شغل پویانمایی

شغل پویانمایی (انیمیشن) : به نقاشی‌هایی که به صورت متوالی از آن‌ها عکس‌برداری و فیلم برداری می‌شود و با صداگذاری به نمایش در می‌آیند، پویانمایی می‌گویند. […]