مقالات

دی ۱۲, ۱۳۹۶
شغل مهندسی معدن

شغل مهندسی معدن

شغل مهندسی معدن : به علم کشف و استخراج معدن مهندسی معدن می‌گویند. ( شغل مهندسی معدن ) مهندس معدن کیست؟ به‌شخصی که عهده‌دار سرپرستی، هماهنگی […]
دی ۱۵, ۱۳۹۶
شغل مهندسی شهرسازی

شغل مهندسی شهرسازی

شغل مهندسی شهرسازی : به هدایت اصولی ساخت و سازهای شهری(با در نظرگرفتن تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فیزیکی یک شهر) شغل مهندسی شهرسازی می‌گویند. مهندس […]
دی ۱۶, ۱۳۹۶
مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی

مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی

مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی : به طراحی هریک از واحدهای فرایند، خطوط مختلف آماده سازی، فراوری و بسته‌بندی مواد غذایی و کارخانه‌های تولیدی صنایع غذایی، […]
دی ۲۲, ۱۳۹۶
شغل مهندسی صنایع

شغل مهندسی صنایع

شغل مهندسی صنایع: به طراحی، نصب و پیاده سازی سیستم های تولیدی و رفع نواقص و معایب سیستم‌ها که منجر به بهبود صنعت و بازدهی بیشتر […]
دی ۲۲, ۱۳۹۶
شغل مهندسی صنایع چوب

شغل مهندسی صنایع چوب

شغل مهندسی صنایع چوب: شغل مهندسی صنایع چوب برای کسی است که طراحی تولیدات انبوه چوبی در کارخانه‌های مرتبط با صنایع چوب را به عهده دارد […]
دی ۲۲, ۱۳۹۶
شغل مهندسی عمران

شغل مهندسی عمران

شغل مهندسی عمران: به طراحی سازه‌هایی همچون ساختمان، پل، برج، سد، جاده، اتوبان و نظارت بر ساخت آنها مهندسی عمران می‌گویند. پیش از این به شغل […]
دی ۲۳, ۱۳۹۶
شغل مهندسی معماری

شغل مهندسی معماری

شغل مهندسی معماری: به طراحی، ساخت و نوسازی بناها و اجزای داخلی آنها مهندسی معماری می‌گویند. (شغل مهندسی معماری) مهندس معمار کیست؟ مهندس معمارکسی است که […]
دی ۲۳, ۱۳۹۶
شغل مهندسی مکانیک

شغل مهندسی مکانیک

شغل مهندسی مکانیک: به طراحی، ساخت و راه اندازی دستگاه ها و ماشین‌آلاتی که انرژی های مختلف نظیر انرژی خورشید، انرژی هسته ای و انرژی شیمیایی […]
دی ۲۳, ۱۳۹۶
شغل مهندسی نرم‌افزار

شغل مهندسی نرم‌افزار

شغل مهندسی نرم‌افزار : به طراحی و برنامه‌ریزی، تحلیل و تولید سیستم‌های مختلف نرم‌افزاری رایانه مهندسی نرم‌افزار‌ می‌گویند. شغل مهندسی نرم‌افزار از مهم‌ترین مشاغل آینده خواهد […]