مقالات

دی ۲۵, ۱۳۹۶
شغل کارشناسی بهداشت محیط

شغل کارشناسی بهداشت محیط

شغل کارشناسی بهداشت محیط: به مطالعه و برنامه ریزی برای ارتقای سطح بهداشت عمومی جهت افزایش رفاه، شغل کارشناسی بهداشت محیط می‌گویند. کارشناس بهداشت محیط کیست؟ […]
دی ۲۵, ۱۳۹۶
شغل کارشناسی بیوتکنولوژی

شغل کارشناسی بیوتکنولوژی

شغل کارشناسی بیوتکنولوژی: به انتقال ژن‌های یک موجود به موجود دیگر و فعال کردن آن‌ها در موجود جدید برای تغییر در بافت سلولی آن  کارشناس بیوتکنولوژی […]
دی ۲۵, ۱۳۹۶
شغل کارشناسی پرتودرمانی

شغل کارشناسی پرتودرمانی

شغل کارشناسی پرتودرمانی: به دانش کاربرد اشعه یا پرتوهای دارای انرژی زیاد برای از بین بردن سلول‌های بیمار یا مشکوک با استفاده از دستگاه یا داروهای […]
دی ۲۵, ۱۳۹۶
شغل کارشناسی پروتز دندان

شغل کارشناسی پروتز دندان

شغل کارشناسی پروتز دندان (دندان‌سازی): به ساخت انواع دندان مصنوعی، پلاک‌های ارتدنسی و پروتزهای ثابت و متحرک ‌«کارشناسی پروتز دندان» می‌گویند. پروتز به جسمی گفته می‌شود […]
دی ۲۵, ۱۳۹۶
شغل کارشناسی تغذیه

شغل کارشناسی تغذیه

شغل کارشناسی تغذیه: به دانشی که به ارتباط بین غذا و سلامتی انسان می‌پردازد و با علومی مانند بیولوژی، بیوشیمی، علوم رفتاری و بهداشت در ارتباط […]
دی ۲۶, ۱۳۹۶
شغل کارشناسی رادیولوژی

شغل کارشناسی رادیولوژی

شغل کارشناسی رادیولوژی ( تکنولوژی پرتوشناسی): به عکس‌برداری از اعضای درونی بدن انسان با استفاده از دستگاه‌های مخصوص رادیولوژی، یا پرتونگاری، می‌گویند. شغل کارشناسی رادیولوژی یک […]
دی ۲۶, ۱۳۹۶
شغل کارشناسی ژنتیک

شغل کارشناسی ژنتیک

شغل کارشناسی ژنتیک: به بررسی بیماری‌های ارثی، ارزیابی امکان بروز مجدد آن‌ها، جلوگیری از بروز آن‌ها و سعی در شناسایی ژن‌های جدید و صفات مختلف موجودات […]
دی ۲۶, ۱۳۹۶
شغل کارشناسی صنایع دستی

شغل کارشناسی صنایع دستی

شغل کارشناسی صنایع دستی: به ارائه طرح یا نظر در حوزه صنایع دستی و ابزار و وسایل مربوط به هنرهای بومی و سنتی هر کشور، کارشناسی […]
دی ۲۶, ۱۳۹۶
شغل کارشناسی علوم آزمایشگاهی

شغل کارشناسی علوم آزمایشگاهی

شغل کارشناسی علوم آزمایشگاهی : به انجام دادن آزمایش روی افراد که منجر به شناخت و پیش بینی یک بیماری و پیشگیری از آن می‌شود، شغل […]