مقالات

آبان ۲۰, ۱۳۹۶
معرفی رشته مهندسی عمران

معرفی رشته مهندسی عمران

معرفی رشته مهندسی عمران: هنگامی‌که وارد یک شهر می‌شوید، در نگاه اول چه می‌بینید؟ساختمان‌ها؟ راه‌ها؟ پل‌ها؟ فرودگاه و پایانه‌هاي مسافربري؟ همه اینها و هرآنچه که مربوط […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۶
معرفی رشته مهندسی صنایع

معرفی رشته مهندسی صنایع

معرفی رشته مهندسی صنایع: “آیا این بهترین روش است؟” این سؤالی است که فکر یک مهندس صنایع را دائماً به خود مشغول می کند تا به […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۶
معرفی رشته مهندسی هوافضا

معرفی رشته مهندسی هوافضا

معرفی رشته مهندسی هوافضا: بسیاري از داوطلبان آزمون سراسري که رشته مهندسی هوا فضا را انتخاب می کنند، اطلاع صحیحی نسبت به این رشته ندارند و […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۶
معرفی رشته مهندسی معماری

معرفی رشته مهندسی معماری

معرفی رشته مهندسی معماری: خاموش باش و آرام قدم بردار تا جذبه آسمانی محراب، صلابت ستون ها و مناره ها و ظرافت کنگره ها تمامی وجودت […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۶
معرفی رشته مهندسی نفت

معرفی رشته مهندسی نفت

معرفی رشته مهندسی نفت: حیات در کره زمین که مدام در جنب و جوش و حرکت است، بیشترین انرژي جنبشی، گرمایی و شیمیایی خود را از […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۶
معرفی رشته علوم کامپیوتر

معرفی رشته علوم کامپیوتر

معرفی رشته علوم کامپیوتر : علوم کامپیوتر پل ارتباطی دانش کامپیوتر و ریاضی است و مهمترین هدف آن دست یابی به بهترین الگوریتم هاي موجود (روش […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۶
معرفی رشته پزشکی

معرفی رشته پزشکی

معرفی رشته پزشکی: در حال حاضر، نظام آموزش پزشکی عمومی ، شامل ۴ دوره علوم پایه، فیزیوپاتولوژي، کارآموزي بالینی و کارورزي بالینی است .دوره علوم پایه […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۶
معرفی رشته دندانپزشکی

معرفی رشته دندانپزشکی

معرفی رشته دندانپزشکی: به روي دیوار مطب یک دندانپزشک، شعاري به این مضمون نصب شده بود “یا نخ دندان یا مردن، کدام را انتخاب می کنید؟” […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۶
معرفی رشته داروسازی

معرفی رشته داروسازی

معرفی رشته داروسازی: بسیاري از مردم و از جمله تعداد قابل توجهی از داوطلبان آزمون سراسري شناخت صحیحی از رشته داروسازي ندارند. آنها نمی دانند که […]