مقالات

آبان ۲۰, ۱۳۹۶
دکترای‌ پیوسته بیوتکنولوژی

دکترای‌ پیوسته بیوتکنولوژی

دکترای‌ پیوسته بیوتکنولوژی: بیوتکنولوژي استفاده همزمان از دانش علوم پایه و فنی، درجهت بهره‌مندي از توانمندي‌هاي نظام‌هاي زیستی براي تولید محصولات و فرآورده‌هاي متنوع دارویی، کشاورزي، […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۶
معرفی رشته فیزیوتراپی

معرفی رشته فیزیوتراپی

معرفی رشته فیزیوتراپی: اگر در کشورما از هر ۱۰ نفر ، تنها یک نفر به دلیل درد جسمانی مزمن حداقل یک ساعت در روز نتواند کار […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۶
معرفی رشته دامپزشکی

معرفی رشته دامپزشکی

معرفی رشته دامپزشکی: امروزه در دنیا  مسأله غذا از نظر اجتماعی و اقتصادي در درجه اول اهمیت قرار دارد و به عنوان یک مسأله استراتژیک مطرح […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۶
معرفی رشته پرستاری

معرفی رشته پرستاری

معرفی رشته پرستاری:  اولین جمله برای معرفی رشته پرستاری این است : همیشه در میدان است. سربازي است که در سخت ترین شرایط نیز مشکلات را […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۶
معرفی رشته بینایی سنجی

معرفی رشته بینایی سنجی

معرفی رشته بینایی سنجی: “سازمان بهداشت جهانی علم بینایی سنجی را مراقبت اولیه از بینایی می داند. به این معنا که یک بیمار چشم در آغاز […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۶
معرفی رشته علوم تغذیه

معرفی رشته علوم تغذیه

معرفی رشته علوم تغذیه: می‌خواهم به روشی عالی به معرفی رشته علوم تغذیه بپردازم.”بگذارید غذایتان نخستین پزشک شما باشد.”این کلمات قصار که بخشی از سوگندنامه پزشکی […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۶
معرفی رشته مدیریت مالی

معرفی رشته مدیریت مالی

معرفی رشته مدیریت مالی: با توجه به روندجهانی شدن اقتصاد کشورها، متخصصان مالی کشور، بایستی با نظام هاي مالی جهانی و شیوه هاي سرمایه گذاري و […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۶
معرفی رشته حقوق

معرفی رشته حقوق

معرفی رشته حقوق: معرفی رشته حقوق از بسیاری جهات اهمیت دارد. “هرگاه خداوند بنده اي را گرامی کند ، او را در برپاي داشتن حق (در […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی

کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی

ویژگی ها و امتیازات کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی رشته کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی که از جدیدترین رشته های مصوب علوم انسانی در آموزش عالی […]