مقالات

آبان ۲۰, ۱۳۹۶
معرفی رشته روانشناسی

معرفی رشته روانشناسی

معرفی رشته روانشناسی  و به مشاهده و مطالعه رفتار موجودات پرداخت. البته هنوز نیز روانشناسان فرآیندهاي ذهنی را مطالعه می کنند اما این کار را نه […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۶
معرفی رشته آموزش ابتدایی

معرفی رشته آموزش ابتدایی

معرفی رشته آموزش ابتدایی: آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی در کشور ما مسئله ای جدید بوده و تا کنون توجه شایانی بدان معطوف نگردیده […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۶
معرفی رشته زبان و ادبیات فارسی

معرفی رشته زبان و ادبیات فارسی

معرفی رشته زبان و ادبیات فارسی: بعضی ها می گویند باید فراموش کرد و یا حداقل کمتر به آن پرداخت چرا که در عصر ماشین و […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۶
معرفی رشته زبان و ادبیات عربی

معرفی رشته زبان و ادبیات عربی

معرفی رشته زبان و ادبیات عربی : از همان زمان که ایرانیان دروازه هاي خود را بر روي سپاهیان عرب گشودند و با آغوش باز اسلام […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۶
معرفی رشته راهنمایی و مشاوره

معرفی رشته راهنمایی و مشاوره

معرفی رشته راهنمایی و مشاوره: یک زندگی آرام ، شیرین و بدون تنش هاي عصبی بزرگترین آرزوي هر فردي است. آرزویی که دست یابی به آن […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۶
معرفی رشته الهیات و معارف اسلامی

معرفی رشته الهیات و معارف اسلامی

معرفی رشته الهیات و معارف اسلامی: معرفت به معناي شناخت است. شناختی که اولین مرحله از آشنایی و قدم گذاشتن در مسیر قرب الهی است و […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۶
معرفی رشته حسابداری

معرفی رشته حسابداری

معرفی رشته حسابداری: یک چرتکه، یکی دو دفتر و یک قلم، ابزار کار آن ها بوده است تا حساب دخل و خرج یک واحد اقتصادي را […]
آبان ۲۱, ۱۳۹۶
معرفی رشته‌های شاخه معارف

معرفی رشته‌های شاخه معارف

معرفی رشته‌های شاخه معارف: رشته‌های پنجگانه الهیات به منظور تامین چهار هدف اساسی تشکیل شده است: معرفی رشته‌های شاخه معارف ۱– تربیت دبیران تعلیمات دینی ۲- […]
آبان ۲۱, ۱۳۹۶
معرفی رشته علوم حدیث

معرفی رشته علوم حدیث

معرفی رشته علوم حدیث:  از رسول خدا(ص) سخنی صادر می شد که داراي دو معنی بود. سخنی که به وقت معینی اختصاص داشته و سخنی که […]