کانال ویدئویی

اسفند ۱۰, ۱۳۹۷

برنامه هفتگی پیج اینستاگرام

برنامه هفتگی پیج اینستاگرام به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. این ویدئو برای معرفی برنامه هفتگی پیج اینستاگرام حرفه آموز هستش. هرچند که ما با حضور […]
بهمن ۷, ۱۳۹۷

قدرت اراده برای انجام تکالیف هرکاری

قدرت اراده برای انجام تکالیف هرکاری قدرت اراده برای انجام هر کاری ، به اولین کاری که در صبح انجا می‌دهید بستگی دارد. آیا شما اول […]
تیر ۲۲, ۱۳۹۷

منفی گرایی چیست

منفی گرایی چیست منفی گرایی چیست؟ اول خود شما به این سوال پاسخ بدهید. نظرتون در مورد منفی گرایی چیه؟ تا به حال راجع بهش فکر […]
بهمن ۱۸, ۱۳۹۶

بررسی آموزش و پرورش دکتر عبدالعالی ۹

بررسی آموزش و پرورش دکتر عبدالعالی ۹ در این کلیپ که مربوط به برنامه خط قرمز است، بررسی آموزش و پرورش دکتر عبدالعالی ۹ را خواهیم […]
بهمن ۱۸, ۱۳۹۶

بررسی آموزش و پرورش دکتر عبدالعالی ۸

بررسی آموزش و پرورش دکتر عبدالعالی ۸ در این کلیپ که مربوط به برنامه خط قرمز است، بررسی آموزش و پرورش دکتر عبدالعالی ۸ را خواهیم […]
بهمن ۱۶, ۱۳۹۶

بررسی آموزش و پرورش دکتر عبدالعالی ۷

بررسی آموزش و پرورش دکتر عبدالعالی ۷ در این کلیپ که مربوط به برنامه خط قرمز است، بررسی آموزش و پرورش دکتر عبدالعالی ۷ را خواهیم […]
بهمن ۱۵, ۱۳۹۶

بررسی آموزش و پرورش دکتر عبدالعالی ۶

بررسی آموزش و پرورش دکتر عبدالعالی ۶ در این کلیپ که مربوط به برنامه خط قرمز است، بررسی آموزش و پرورش دکتر عبدالعالی ۶ را خواهیم […]
بهمن ۱۴, ۱۳۹۶

بررسی آموزش و پرورش دکتر عبدالعالی ۵

بررسی آموزش و پرورش دکتر عبدالعالی ۵ در این کلیپ که مربوط به برنامه خط قرمز است، بررسی آموزش و پرورش دکتر عبدالعالی ۵ را خواهیم […]
بهمن ۱۳, ۱۳۹۶

بررسی آموزش و پرورش دکتر عبدالعالی ۴

بررسی آموزش و پرورش دکتر عبدالعالی ۴ در این کلیپ که مربوط به برنامه خط قرمز است، بررسی آموزش و پرورش دکتر عبدالعالی ۴ را خواهیم […]